lekkageLeidingen in Nederland zijn over het algemeen super betrouwbaar. Je weet bijna zeker dat ze niet scheuren, niet breken en ook niet snel zullen knappen onder hoge druk. Toch kan het zo zijn dat er bij een lekkage sprake is van een leiding die dienst weigert. In zulke gevallen kan het nog wel eens lastig zijn om de oorzaak te traceren en de leiding die het probleem veroorzaakt ‘tot de orde te roepen’. Een lekdetectiebedrijf kan je hier echter wel goed bij helpen.

Een dergelijk bedrijf helpt bij het zoeken naar de oorzaak van de lekkages en heeft daarvoor een scala aan onderzoeksmogelijkheden. Zo behoort onder meer de drukproeftechniek tot de mogelijkheden.

Wanneer zet je de drukproeftechniek precies in?
De drukproeftechniek kun je eigenlijk alleen inzetten bij leidinglekkages. Gelukkig is dat precies het onderwerp van dit artikel. Het werkt als volgt: het lekdetectiebedrijf zet een perspomp met een drukmeter in om het totale leidingwerk onder druk te zetten.

Dit herhalen ze per deel van de leiding. Als er ergens onderweg, in 1 van de vele metingen die waarschijnlijk noodzakelijk zijn, een drukverlies optreedt, dan is er zeer waarschijnlijk sprake van een lekkage. Door gericht te werken kan stap voor stap worden bepaald waar in ieder geval geen lek zit en waar wel een mogelijk lek zit.

Na het traceren van het lek kan je, vaak in goed overleg met de loodgieter, er voor kiezen om het probleem op te lossen. Soms moet daarvoor helaas de muur of vloer open, maar laat je daarover goed informeren.